Obec Drunče

 • Aktuality
 • O obci
 • Okolí obce
 • Úřední deska
 • Odkazy
 • Kontakty

 • Rubriky úřední desky - Povinně zveřejňované údaje

  Povinně zveřejňované informace
  (ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím - standard ISVS)
  1. Úplný oficiální název povinného subjektu
  Obecní úřad Drunče
  2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Obec Drunče vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Posláním Obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména Ústava České Republiky a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  3. Organizační struktura:
  Struktura Obecního úřadu
  4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail: 5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
  Kontakty
  6. Identifikační číslo organizace (IČO): 7. Daňové identifikační číslo (DIČ):
  8. Místo a způsob, jak získávat příslušné informace: 9. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
  Způsob zveřejňování informací Kontakty
  10. Místo. lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech
  Poučení o opravných prostředcích
  11. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat:
  Formuláře
  12. Popisy postupů (návody k řešení životních situací)
  Způsob podávání žádostí o informace, stížností, návrhů, podnětů a jiných dožádání, vyřizování žádostí, poučení o rozhodnutí
  13. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec zejména jedná a rozhoduje:
  Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání Obce a Obecního úřadu
  14. Sazebník úhrad za poskytování informací: 15. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací
  Hrazení nákladů - sazebník

  Copyright (C) 2007 Obec Drunče
  Všechna práva vyhrazena

  nahoru | přidat k oblíbeným