Obec Drunče

 • Aktuality
 • O obci
 • Okolí obce
 • Úřední deska
 • Odkazy
 • Kontakty
 • Poučení o opravných prostředcích

  Opravné prostředky - § 5, odst. 1, písm. c) z.č. 106/1999 Sb.:

  Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:

  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno proti opatření obce, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.

  Copyright (C) 2007 Obec Drunče
  Všechna práva vyhrazena

  nahoru | přidat k oblíbeným